Включи се в подходящата за теб магистърска програма!

Ако проявявате интерес към някоя от магистърските програми "Софтуерно инженерство" или "Софтуерно инженерство и мениджмънт", моля, попълнете контактната форма по-долу. Екипът ни ще се свърже с Вас, за да Ви предостави подробна информация за магистърската програма, условията за прием и провеждането на учебните занятия. Свързвайки се с Вас, ще можем да отговорим на всички специфични въпроси, които имате свързани с обучението във ВСУ "Черноризец Храбър".


Кандидатстване в МП "Софтуерно
инженерство"?


• Кандидатите трябва да са завършили висше образование в една от следните професионални области: математика; компютърни науки; компютърни системи и технологии или софтуерно инженерство, или да имат висше образование в друга професионална област с придобита професионална квалификация 3 или 4 степен в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“.

• Кандидатите с висше образование от други професионални области се обучават в приравнителен семестър за покриване на минималните изисквания на професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

• Желаещите да се обучават в специалността полагат изпит (тест) по компютърни науки.

Кандидатстване в МП "Софтуерно инженерство и мениджмънт"?


• Кандидатите трябва да са завършили висше образование в една от следните професионални области: математика; компютърни науки; информатика, бизнес-информатика, компютърни системи и технологии или софтуерно инженерство, или да имат висше образование в друга професионална област с придобита професионална квалификация 3 или 4 степен в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“.

• Те се явяват на събеседване. Кандидатите трябва да имат практически опит, който се доказва с копие от документ, удостоверяващ трудовият им стаж във фирма (2 години) или доказват своя практически опит със събеседване пред комисия от професионалното направление „Информатика и компютърни науки“, на която могат да представят своя конкретен опит в реален софтуерен проект, публикувани сорсове в github и др. На събеседването те удостоверяват и нивото си по английски език.

Моля, попълнете полетата във формата за контакт!

 

НОВО: Лесен и безопасен начин да платите всички такси за обучението си във ВСУ


varna free university, pay to study for master program software engineering

Pay to Study е най-лесният и безопасен начин да заплатите всички семестриални и други такси към университета, в който сте избрали да учите, независимо в коя държава сте. Варненски свободен университет е част от глобалното семейство на висшите учебни заведения по света, които работят с Pay2Study.

Заплащането се осъществява само с три лесни стъпки, без да чакате дълго за междубанковите трансфери и без да заплащате допълителни такси. Препоръчваме ви Pay2Study когато решите да се включите в магистърските програми на Варненски свободен университет.