Запознайте се с нашия екип

Опознайте професионалния опит и уменията на лекторите, консултантите и менторите, с които ще работите в магистърските програми "Софтуерно инженерство" и "Софтуерно инженерство и мениджмънт"

По време на цялото обучение, студентите от двете магистърски програми ще работят както с лекторите, така и с консултантите и менторите, ангажирани в учебния процес.

• Менторите са експерти от практиката, които подпомагат на студентите по време на техните стажове и практики.
• Консултантите са експерти от практиката, чиято роля е да дават насоки относно съдържанието и учебния материал.
• Лекторите са експерти с дългогодишен практически опит от ВСУ "Черноризец Храбър" и от компании от ИТ индустрията, които пряко участват в учебния процес като преподаватели.

 • Galina Momcheva

  Галина Момчева

  Доц. д-р Галина Момчева е ръководител на катедра "Информатика и икономика" във ВСУ "Черноризец Храбър".

  Научни интереси:
  програмиране, структури от
  данни и алгоритми, UI/UX, NUI, Data Science, Semantic Data. Сертификат по CMMI, TSP

  Роля в магистърската програма:
  Ръководител & Лектор

  Дисциплини:
  • Programming (C/C++)
  • Структури от данни и алгоритми
  • Потребителско поведение
  • Програмиране на уеб компоненти
  • Семантични технологии

 • Veselina Spasova

  Веселина Спасова

  Д-р Веселина Спасова е научен секретар във факултет "Международна икономика и администрация" във ВСУ "Черноризец Храбър".

  Научни интереси:
  Бази от данни, бизнес интелигентност, софтуерни архитектури. Сертификат по CMMI, TSP и Софтуерни архитектури

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Бази от данни
  • Управление на качеството
  • Софтуерни архитектури
  • Управление на услуги
  • Управление на софтуерни екипи

 • Georgi Georgiev

  Георги Георгиев

  Ръководител на екипа в OMG-M, софтуерна компания, специализирана в областта на софтуерни решения за логистичните цели. В момента той работи по система за управление на бизнеса за Спиди.

  Научни интереси:
  Софтуерни архитектури, Разпределени системи, Java, Непрекъснато усъвършенстване

  Роля в магистърската програма:
  Лектор, Ментор & Консултант

  Дисциплини:
  • Програмиране на уеб компоненти
  • Управление на софтуерни проекти
  • Софтуерен проект /практикум/

 • Teodora Bakardjieva

  Теодора Бакърджиева

  проф. д-р Теодора Бакърджиева e заместник-ректор по
  международни отношения, проекти и технологично развитие във
  ВСУ "Черноризец Храбър".

  Научни интереси:
  IT сигурност, компютърни мрежи, управление на проекти,
  управление на знанието

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Компютърни мрежи и комуникации
  • Виртуализация и облачни технологии
  • Технологии за електронен бизнес
  • Технологично предприемачество
  • Проектно финансиране от ЕС

 • Mariya Bruseva

  Мария Брусева

  Доц. д-р Мария Брусева е преподавател @ВСУ

  Научни интереси:
  Моделиране, Теория на решенията, Програмиране, Управление на риска

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Програмиране (С/С++)
  • Обектно-ориентирано програмиране
  • Техники на програмиране
  • Управление на риска

 • Evgeniya Rakitina-Qureshi

  Евгения Ракитина

  Доц. д-р Евгения Ракитина е преподавател @ВСУ

  Научни интереси:
  Компютърни архитектури, Операционни системи, Уеб технологии, Видео продукция

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Компютърни архитектури и операционни системи

 • Eddy Chakarov

  Еди Чакъров

  Доц. д-р Еди Чакъров е преподавател по
  математика във ВСУ

  Научни интереси:
  Математическо моделиране, Криптография, Court Management Software Systems (JES, Temida 2000)

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Математически основи на информатиката
  • Софтуерно измерване и анализи

 • Ivan Stanev

  Иван Станев

  Доц. д-р Иван Станев е преподавател в катедра "Компютърна информатика" в Софийски университет

  Научни интереси:
  Автоматизирано програмиране,Knowledge Based Automated Software Engineering, Софтуери архитектури, Natural Language Processing.

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Анализ на бизнес процеси
  • Проектиране на софтуерни системи

 • Александра Парашкевова

  Александра Парашкевова

  Доц. д-р Александра Парашкевова е преподавател в катедра Администрация и управление
  във във ВСУ "Черноризец Храбър"

  Научни интереси:
  Аутсорсинг, предприемачество и маркетинга за нуждите на бизнес и публичното управление

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Бизнес модели
  • Технологично предприемачество

 • Елеонора Танкова

  Елеонора Танкова

  Доц. д-р Елеонора Танкова е
  декан на факултета "Международна икономика и администрация" във ВСУ "Черноризец Храбър"

  Научни интереси:
  Глобализацията, Управление на промените

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Управление на промените

 • Radka Kalcheva

  Радка Калчева

  Ръководител на отдел "Инфомационни технологии" в Регионална библиотека Варна. Тя отговаря за проекти Europeana / LoCloud, както и за закупуването и внедряването на нов хардуер и софтуер в библиотеката

  Роля в магистърската програма:
  Лектор & Консултант

  Дисциплини:
  • Семантични технологии

 • Иво Ракитин

  Иво Ракитин

  Иво Ракитин е експерт от ИТ индустрията и преподавател @ВСУ

  Научни интереси:
  Обектно ориентирано програмиране (JAVA), Програмиране за мобилни устройства

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Мобилни архитектури и приложения

 • Александър Димов

  Александър Димов

  Александър Димов е мениджър софруерни проекти в компанията "Sales Promotions". Той е също и лектор в магистърската програма по "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" @ВСУ.

  Роля в магистърската програма:
  Лектор, ментор & консултант

  Дисциплини:
  • Управление на софтуерни проекти
  • Софтуерен проект /практикум/

 • Галин Желязков

  Галин Желязков

  Галин Желязков е съосновател на софтуерната компания 158 Ltd. и предприемач. Той е лектор и съосновател на майсторския клас по "Софтуерно инженерство и мениджмънт" @ВСУ

  Роля в магистърската програма:
  Лектор, Ментор & Консултант

  Дисциплини:
  • Управление на софтуерни проекти
  • Управление на софтуерни екипи
  • Софтуерен проект /практикум/

 • Александър Михайлов

  Александър Михайлов

  Той е ръководител софтуерно развитие в @MentorMate Bulgaria и лектор във @ВСУ. Михайлов е и главен консултант на организираната от университета специализация по JavaScript

  Специалности: JavaScript, Component Based JavaScript development, OO JavaScript

  Роля в магистърската програма:
  Консултант

  Дисциплини:
  • Програмиране на уеб компоненти

 • Васил Донев

  Васил Донев

  Доц. д-р Васил Донев е изследовател в института по океанология и CEO в Сирма Солюшънс, гр. Варна

  Роля в магистърската програма:
  Лектор & Консултант

  Дисциплини:
  • Интегриране на данни
  • Управление на софруерни проекти

 • Николай Лютов

  Николай Лютов

  проф. д-р Николай Лютов e лектор по информационни технологии и електроника @ВСУ

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Проектиране и изграждане на информационни системи

 • Владимир Димитров

  Владимир Димитров

  Проф. д-р Владимир Димитров е преподавател в Софийски университет. Той е член на редколегията на ИТ специалистите в страната и е един от основните инициатори за България на European Grid.

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Бази от данни

 • Галя Тодорова Герчева-Несторова

  Галя Тодорова Герчева-Несторова

  проф. д.пс.н Галя Герчева е ректор на ВСУ "Черноризец Храбър" и професор по психология

  Роля в магистърската програма:
  Лектор

  Дисциплини:
  • Социални комуникации

 • Румен Чиков

  Румен Чиков

  Румен Чиков е разработчикът на стратегията за информационна сигурност, в съответствие с бизнес моделът и ИТ стратегията на "Taxback". Той е и разработчик на система за управление на риска, в съответствие с ISO 31000

  Роля в магистърската програма:
  Консултант

  Дисциплини:
  • Управление на услуги

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Учебният план на Магистърската програма "Софтуерно инженерство" (Software Engineering) е разработен в съответствие с изискванията на Computing Curriculum – Software Engineering (CC-СЕ2004) на ACM и IEEE, съвместно с Basscom, First Online Solutions, 158 OOД, Adastra, Sirma Group. От 2014 г магистърската програма се провежда с подкрепата на ESI (European Software Institute) - Европейски софтуерен институт.
Търсите друга магистърска програма? Вижте още IT специалности @VFU