IT проекти

Дилян Попов @VFU
Смарт Варна

Гледай видеото

Момчил Василев @VFU спортни събития

Гледай видеото

Студентски проект @VFU
3D Trip

Гледай видеото

Борис Георгиев
- софтуерен проект

Гледай видеото