data science master degree varna free university

Детайли за магистърската програма


Специалност: Компютърни науки
Магистърска програма: Софтуерно инженерство
Професионална квалификация: Софтуерен инженер;
Продължителност на обучението: 1,5 години (3 семестъра) / 2 години (4 семестъра) за завършили същото професионало направление и 4 семестъра за завършилите други професионални направления
Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита
Форма на обучение: редовна или задочна
Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и конкурсен изпит - тест по информатика.

Имате въпроси? Свържете се с нас! ...
data science master degree varna free university

Практики и стажове

Провеждат се практически учебни занятия в университета и в реална среда в софтуерни фирми.
Студентите могат да участват в мобилност с цел практика или с цел обучение по секторна програма “Еразъм+”, което им дава възможност да опознаят европейските практики и да получат подготовка за успешна реализация в международни екипи.
Могат да се включат в ежегодно организираните допълнителни стажове, майсторски класове и практики във фирми и организации в страната и чужбина, както и в безплатни курсове, семинари, срещи със софтуерни фирми, академии и летни училища по актуални теми в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“. Това спомага за задълбочаването на връзките на катедрата с представителите на фирми и за изграждането на професионални контакти на студентите на ВСУ с експерти от практиката.
Успешно завършилите тези форми получават признаване на кредити по дисциплини от учебния план и сертификати (вкл. фирмени), формиращи професионалното им CV.

Имате въпроси? Свържете се с нас! ...