Майсторски клас
"СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ"
2013 г.

Програмата „Софтуерно инжeнерство и мениджмънт“ (Software Engineering and Management – SEM), която ще стартира през академичната 2013/2014 г. като Майсторски клас във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“ ще се открие на 1 октомври 2013 г от 17 ч в УСК3.

Тя е силно практически насочена и ще се реализира само от експерти от практиката. Като идея програмата стартира още през 2000 г. в Калифорнийския университет и бива пренесена впоследствие в Гьотеборгския университет, Университета в Копенхаген, за да стигне и до нас.

Днес водещи международни софтуерни фирми, с представителства във Варненския регион се обединиха, за да реализират програмата и в България в рамките на шест модула, всеки от които ще бъде с продължителност от 3 месеца. Във всеки модул участниците ще комбинират обучение в университета всяка събота с работа в екип през седмицата в реална работна среда и по действителен проект. Така те ще могат да се приближават максимално бързо до реалния свят на софтуерния бизнес.

Идеята за реализацията на тази програма в България възникна по време на семинар във ВСУ за връзката на образованието и софтуерната практика през юни 2012 г и е предложена от Галин Желязков (CTO в софтуерната фирма 158 Ltd), който е и завършил такава програма. По време на проекта „Студентски практики“ по ОПРЧР тази година част от програмата е апробирана в 158 Ltd и на откриването на Майсторския клас на 1 октомври студентите-стажанти и работещите във фирмата ще споделят опита си. Като лектори в първият модул на Майсторския клас ще се включат Галин Желязков (158 Ltd), Димитър Данаилов (158 Ltd), Мария Василева (158 Ltd), Атанас Димов (1st Online Solutions), Калоян Косев (DevLab) и Станислав Минев (CIP.BG).

Атанас Димов
(1st Online Solutions)
Димитър Данаилов
(158 Ltd)
Калоян Косев
(DevLab)
Мария Василева
(158 Ltd)

Подробна информация за програмата „Софтуерно инженерство и мениджмънт“ вече се поддържа на сайта http://sem.vfu.bg. В някои от модулите са поканени да участват и преподаватели от Катедра „Информатика“, а една от фирмите, в които ще се разработва софтуерен проект е Технологичният институт на ВСУ.

В първият модул ще се обучават общо 60 участника. Единственото специално изискване към участниците е да знаят английски език. Обучението и документацията на проектите ще се осъществява на английски език. Във всяка фирма ще се разработва проект от екип от 6 участника. В началото на майсторския клас всички записали се ще предложат своя идея за проект с локална значимост за региона.

Записване за майсторския клас
23-30 септември 2013 г.
Всеки участник заплаща такса и се регистрира онлайн като освен контакти предлага и своя идея за проект с локална значимост, който да се разработва.


Такси за модул 1 (октомври – декември 2013)
За студенти в бакалавърски и магистърски програми в направление „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ и партньорски училища и колежи цена 120 лв. (15 участника), за останалите записали се (без ограничения за възраст) цена 340 лв.


Сертифициране
Завършилите обучението ще получат сертификати от ВСУ по всеки модулите. Всеки екип ще получи сертификат и от фирмата, в която е разработвал успешно проекта си. Катедра „Информатика“ на ВСУ ще организира и сертификационни сесии през януари 2014 за признаване на придобитото обучение и присъждане на кредити по дисциплини от учебните си планове.